Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

R-HAAN

R-HAAN


​​​​สิทธิพิเศษ 2 ต่อสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

สิทธิพิเศษ ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 10% (เฉพาะค่าอาหาร) 
สิทธิพิเศษ ต่อที่ 2 : รับฟรี Complimentary Dish 1 ชิ้น มูลค่า 1,250 บาท จากร้าน R-Haan เมื่อรับประทานอาหารในเดือนเกิด (กรุณาแสดงบัตรประชาชน)

ระยะเวลา : 3 ส.ค.  – 31 ธ.ค. 65
สาขาที่ร่วมรายการ : ทองหล่อ ซอย 9 โทร 095-1415524
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เท่านั้น
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กลับ