Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Clinique La Prairie Aesthetics and Medical Spa โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

Clinique La Prairie Aesthetics and Medical Spa โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ


​​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ร่วมรายการ

โปรแกรมที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่
  • ทรีตเมนต์นวดตัวในกลุ่ม Signature & Healing 
  • ทรีตเมนต์เลเซอร์ผิวหน้า Photorejuvenation
  • ทรีตเมนต์วิตามิน ดริป 
ระยะเวลา : 3 - 31 ส.ค. 65 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขของรายการ : 
  • กรุณาสำรองเวลาเข้ารับบริการล่วงหน้า
  • กรุณาแสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ก่อนการเข้ารับบริการ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • กรุณามาถึงก่อนเวลานัดทำทรีตเมนต์ 15 นาที
  • หากมาช้ากว่าเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการตัดเวลาในการทำทรีตเมนต์หากมีท่านอื่นรออยู่
  • ข้อกำหนด และ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2565 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


กลับ