Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Karmakamet

Karmakamet


​​พิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย
รับส่วนลด 10% สำหรับผลิตภัณฑ์ราคาปกติ
ภายในร้าน Karmakamet Aromatic (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
แสดงบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยต่อเจ้าหน้าที่สาขาก่อนชำระสินค้า

ระยะเวลา : 8 มิ.ย. – 31 ก.ค. 65
สาขาที่ร่วมรายการ :
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เท่านั้น
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาที่กำหนด"


กลับ