Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

JO MALONE LONDON ONLINE BOUTIQUE

JO MALONE LONDON ONLINE BOUTIQUE


​​​​​​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย
รับของขวัญพิเศษ Jo Malone London Miniature Candle 35 g. 
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ครบ 4,000 บาท ผ่านเว็ปไซต์ www.jomalone.co.th 
พร้อมกรอกรหัส JMLWISDOM​ ที่ขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลา : 9 มิ.ย. – 31 ส.ค. 64 
สอบถามรายละเอียด : Customer Service 02-6246099
​ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยและใช้ "JMLWISDOM​​" เพื่อรับสิทธิพิเศษหน้าชำระเงินเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


​​กลับ