Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

InterContinental Bangkok

InterContinental Bangkok


​​​​​​​​​InterContinental Bangkok


พิเศษ เป็ดปักกิ่ง 1 ตัว เมื่อจองเซ็ทเมนูอาหารมงคล สำหรับ 10 ท่าน ราคาเริ่มต้น 13,989 บาท++ 
ที่ห้องอาหาร Summer Palace
กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า สอบถามรายละเอียด โทร. 02-6560444​

ระยะเวลา : 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 62

กลับ