Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

COMO POINT YAMU, PHUKET

COMO POINT YAMU, PHUKET


​​COMO POINT YAMU, PHU​KET


รับส่วนลดพิเศษและอภินันทนาการจากโรงแรม COMO POINT YAMU, PHUKET
รับส่วนลด 10% เมื่อสำรองห้องพักประเภท Suites and Pool Suites 
รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการสปาทรีทเม้นท์ที่ COMO Shambhala Retreat
อภินันทนาการ Half board (สามารถเลือกได้ระหว่างอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำ)

สอบถามรายละเอียด และ สำรองห้องพักที่ res.pointyamu@comohotels.com หรือ โทร. 02-6253322​
กลับ