บริการอัปเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ

บริการอัปเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศจากสายการบินชั้นนำ

​​​​​​​​​​​บริการอัปเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศกับการบินไทย (TG Upgrade Ticket)

     เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถอัปเกรดบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศของสายการบินไทยเป็นชั้นธุรกิจ
 
หมายเหตุ : 
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 2. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง / ปี โดยนับการเดินทางไป หรือ เดินทางกลับเป็นเที่ยวละ 1 สิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรสามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ในเที่ยวบินเดียวกันได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการนับ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์ 250 ครั้ง / เดือน
 3. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์ ก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
 4. กรุณาสำรองที่นั่ง และ ออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ ผ่านตัวแทนจำหน่าย Express International Travel (เอ็กซ์เปรส อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวิล) โทร 02-2350557 email : kbank@expressinter.com​ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. และ ในวันเสาร์ เวลา 9.00 - 13.00 น. เท่านั้น
 5. ลูกค้าต้องชำระบัตรโดยสารภายในประเทศชั้นประหยัดของสายการบินไทย และ สายการบินไทยสมายล์ผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย เท่านั้น และ จะต้องเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 6. ธนาคารจะอัปเกรดบัตรโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ (เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั่งในชั้นนั้น ๆ ว่างเท่านั้น)
 7. ธนาคารขอไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกินกว่าสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้ดำเนินการอัปเกรดเรียบร้อยแล้ว
 8. บัตรโดยสารที่ได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจจากทางธนาคารแล้ว มีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และ ชั้นโดยสารได้
  • สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แต่ไม่สามารถขอทำการคืนตั๋วโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และ ชั้นโดยสารได้ ซึ่งเงื่อนไข และ ค่าดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
  • ไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
 9. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการอัปเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั่นทุกประเภท
 10. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และ ธนาคารกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

​​ระยะเวลาการใช้สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567
 
สนใจรับสิทธิ์ ติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย Express International Travel (เอกซ์เปรส อินเตอร์เนชั่นแนล) โทร. 02-​2350557 หรือ email : kbank@expressinter.com