แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

​​​มอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ในทุกครั้งที่เดินทาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เพียงท่านชำระค่าบัตรโดยสารเดินทางผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท