บริการอัพเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศจากหลากหลายสายการบิน

บริการอัพเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศจากหลากหลายสายการบิน

​​​​​​​​​​บริการอัพเกรดที่นั่งพิเศษ บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของสายการบิน นกแอร์ และ แอร์เอเชีย 

     เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถอัพเกรดที่นั่งพิเศษ เมื่อท่านสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ เป็น นกพรีเมี่ยมซีท และ แอร์เอเชีย เป็น ที่นั่ง HOT SEAT 
​ ​​ ​
หมายเหตุ:
1. สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ขอใช้บริการ (เงินฝากและ/หรือ เงินลงทุนข้างต้น ต้องอยู่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น) และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง ต่อปี โดยนับการเดินทางไปหรือกลับเป็นเที่ยวละ 1 สิทธิ์โดยเจ้าของบัตรสามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกับผู้ติดตาม 1 ท่านในเที่ยวบินกันได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการนับ 2 ครั้ง ทั้งนี้ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์ 100 สิทธิ์ ต่อเดือน สำหรับบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
3. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันทำการ ผ่านทาง THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877​​
4. ลูกค้าจะต้องมีบัตรโดยสารภายในประเทศ โดยจะต้องซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ call center จากสายการบินโดยตรง และ ยังไม่ได้​​​ทำการเลือกที่นั่ง ก่อนทำการขอใช้สิทธิ์อัพเกรดที่นั่ง 
5. ธนาคารจะอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งพิเศษ เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั่งพิเศษว่างอยู่เท่านั้น และ ไม่สามารถอัพเกรดข้ามสายการบินได้
6. บริการสั่งจองอาหารล่วงหน้านี้จัดเตรียมสำหรับให้บริการผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ บนเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737 และ สำหรับให้บริการผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชีย บนเที่ยวบิน FD เท่านั้น
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่ง และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก วันและเวลาการเดินทางทุกกรณี และ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร และ เครื่องดื่ม หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

​​​ระยะเวลาการใช้สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
สนใจรับสิทธิ์ ติดต่อ THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877​

บริการอัพเกรดที่นั่งพิเศษ บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศของสายการบินไทยเป็นชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล์ เป็นชั้น Eco Premium 
     เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของท่าน ท่านสามารถอัพเกรดบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศของสายการบินไทยเป็นชั้นธุรกิจ และการบินไทยสมายล์ เป็นชั้น Eco Premium
 
หมายเหตุ :​
 1. สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 2. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง / ปี โดยนับการเดินทางไปหรือเดินทางกลับเป็นเที่ยวละ 1 สิทธิ์ โดยเจ้าของบัตรสามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน ในเที่ยวบินเดียวกันได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการนับ 2 ครั้ง ทั้งนี้ธนาคารขอจำกัดจำนวนสิทธิ์ 250 ครั้ง / เดือน
 3. กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์ ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
 4. กรุณาสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ ผ่านตัวแทนจำหน่าย Express International Travel (เอกซ์เปรส อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวิล)  โทร. 02-2350557 email : kbank@expressinter.com ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. และ ในวันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น.เท่านั้น
 5. ลูกค้าต้องชำระบัตรโดยสารภายในประเทศชั้นประหยัดของสายการบินไทย และการบินไทยสมายล์ผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น และ จะต้องเดินทางภายในวันที่ 31ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 6. ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเป็นชั้นธุรกิจ หรือชั้น Eco Premium (เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั่งในชั้นนั้น ๆ ว่างเท่านั้น) และไม่สามารถอัพเกรดข้ามสายการบินได้
 7. ธนาคารขอไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกินกว่าสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้ดำเนินการอัพเกรดเรียบร้อยแล้ว
 8. บัตรโดยสารที่ได้รับการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจหรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแล้ว มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม ประกอบด้วย
  1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารเดินทางและชั้นโดยสาร รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนข้ามระหว่างสายการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ได้
  2. สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แต่ไม่สามารถขอทำการคืนตั๋วโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารและชั้นโดยสาร รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนข้ามระหว่างสายการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ได้ ซึ่งเงื่อนไขและค่าดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด
  3. ไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
 9. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั่นทุกประเภท
 10. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่สายการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ และ ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​ หากมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 
​​ระยะเวลาการใช้สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
 
สนใจรับสิทธิ์ ติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย Express International Travel (เอกซ์เปรส อินเตอร์เนชั่นแนล) โทร. 02-​2350557 หรือ email : kbank@expressinter.com