บริการห้องรับรองพิเศษคอรัล ณ สนามบินภูมิภาค

บริการห้องรับรองพิเศษคอรัล ณ สนามบินภูมิภาค

​​​​​​​บริการห้องรับรองพิเศษคอรัล ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Coral Lounge)

        เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของคอรัล ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ในห้องรับรองพิเศษของบริษัทคอรัล ณ สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี และ หาดใหญ่

หมายเหตุ : 
  • สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
  • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ 1 สิทธิ์ / ผู้เดินทาง 1 ท่าน / ครั้ง โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ทุกกรณี กรณีผู้ติดตามของผู้ถือบัตรมีความประสงค์ใช้บริการ สามารถชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ บริษัท เอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) กำหนด และ จะต้องเดินทางในวันเดียวกัน เท่านั้น 
  • กรณีผู้ถือบัตรใช้บริการห้องรับรองพิเศษแล้ว หากเที่ยวบินมีเหตุขัดข้องภายหลัง ผู้ถือบัตรไม่สามารถกลับมาใข้สิทธิ์ซ้ำของเที่ยวบินนั้นอีก
  • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 30 นาที / ครั้ง ไม่รวมบริการห้องอาบน้ำ และ บริการเสริมอื่น ๆ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หากมีการใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด หรือ บริการเสริมอื่น ๆ ตามอัตรา ที่ บริษัท เอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) กำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บริษัทกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65​
​​