WE FITNESS

WE FITNESS

​​​

เมื่อสมัคร Personal Trainer รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ
พิเศษรับทันทีกระเป๋า Premium Bag มูลค่า 1,099 บาท 


เงื่อนไข 
  • กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย พร้อมบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์ สงวนสิทธิ์สำหรับชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับผู้เข้าใช้
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนได้
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัคร Personal Trainer ครั้งแรกเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของแต่ละสถานบริการ หากผิดเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารและสถานบริการขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้บริการ