SIWILAI @ CentralEmbassy

SIWILAI @ CentralEmbassy

​SIWILAI @ CENTRAL EMBASSY​


ต่อที่ 1 รับส่วนลด 15% *

ต่อที่ 2 รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 1,800 บาท** / ท่าน / ตลอดรายการ
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 200 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 800 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 1,800 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป

ต่อที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ***
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน พิมพ์ CB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888

ระยะเวลา :  วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 61 

เงื่อนไข 
*เงื่อนไขส่วนลด 15% 
** • นำใบเสร็จ และ เซลล์สลิปจากบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย และ บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยที่ใช้จ่ายที่ Siwilai @ Central Embassy ภายในวันเดียวกันโดยลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ Siwilai • รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 200 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป / รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 800 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป / รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 1,800 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป • จำกัดบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 1,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ / รวมทุกประเภทบัตร • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้ • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด •ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า •โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และ รายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
*** • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ CB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร  • การเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี จะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ