Saffron Cruise

Saffron Cruise

​ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
รับส่วนลด 20% (เฉพาะค่าอาหาร)
เมื่อรับประทานอาหาร ณ Saffron Cruise by Banyan Tree

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-6791200​
ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 15 ธ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น
    • จำกัดจำนวนสูงสุด 10 คน ต่อครั้ง ต่อโต๊ะ
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า