PRIMA

PRIMA

​​​​​​PRIMA​

รับคูปอง 1,000 บาท สำหรับเป็นส่วนลดพิเศษ ในการซื้อสินค้า Prima Gold , Prima Diamond , Prima Art เมื่อมียอดซื้อสุทธิ 20,000 บาท ขึ้นไป

ระยะเวลา  1 ก.พ. – 30 เม.ย. 62
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-7456111​ ต่อ 222​