Karmakamet Aromatic

Karmakamet Aromatic

​​​ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย รับฟรี ถุงหอมขนาดเล็กสำหรับพกพา

Karmakamet Aromatic: Padang Bazaar Perfume paper bag จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 330 บาท
ได้ที่ Karmakamet Aromatic ทุกสาขา (สำหรับ 300 ท่านแรกเท่านั้น)
เพียงแสดงรหัสสิทธิพิเศษที่ได้รับกับเจ้าหน้าที่

วิธีรับรหัสสิทธิพิเศษ
ลงทะเบียนรับรหัสสิทธิพิเศษ ส่ง SMS
พิมพ์ PK1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888​

สาขาที่ร่วมรายการ 
สอบถามรายละเอียด
ระยะเวลา : 15 - 31 ธ.ค. 2564
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : 
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

​​