Jo Malone London Online Boutique

Jo Malone London Online Boutique

​​​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย

รับของขวัญ Jo Malone London Miniature Candle 35 g. 

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ครบ 4,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.jomalone.co.th ​

พร้อมกรอกรหัส “JMLPREMIER” ที่ขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อรับสิทธิ์

ระยะเวลา : 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 64 
สอบถามรายละเอียด : Customer Service 02-6246099
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยและใช้รหัส “JMLPREMIER​ ” เพื่อรับสิทธิพิเศษหน้าชำระเงินเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า