โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

​​​โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ​

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพมอบส่วนลดพิเศษ​สำหรับชุดตรวจสุขภาพหัวใจ ดังนี้
  • ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Superior Heart Screening EST ราคา 9,300 บาท (ราคาปกติ 16,023 บาท) ตรวจ 14 รายการ รวมการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
  • ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Superior Heart Screening Echo ราคา 9,300 บาท (ราคาปกติ 16,023 บาท) ตรวจ 14 รายการ รวมการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) 
  • ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart ราคา 11,300 บาท (ราคาปกติ 20,183 บาท) รวมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อน และ หลังการออกกำลังกาย /  หรือก่อน และ หลังการให้ยา

เงื่อนไขการรับบริการ
  • กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง ก่อนมารับบริการ
  • รับบริการได้ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ตั้งแต่ 15 ส.ค. – 31 ต.ค. 61
  • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่ Contact Center 1719​