ELEMENTS

ELEMENTS

​​​​รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารชุด (Set Menu)

ณ ห้องอาหาร ELEMENTS โรงแรม The Okura Prestige


กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า :  02-6879000

ระยะเวลา : 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 64

เงื่อนไข :
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย 
  • จำกัดสูงสุด 8 ท่าน ต่อบัตร ต่อโต๊ะ
  • ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้
  • ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง
  • ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 12 และ 14 ก.พ. 64
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากการประกาศมาตรการฯ ของภาครัฐ อาจมีการปิดให้บริการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบ การเปิด - ปิดการให้บริการกับโรงแรมก่อนการใช้สิทธิ์

The Okura Prestige Bangkok โทร. 02-6879000​​​​