COVID-19 DRIVE THRU SERVICE

COVID-19 DRIVE THRU SERVICE

​​​​​​โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

บริการตรวจ COVID-19 DRIVE THRU

"มั่นใจ สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว รับผลภายใน 24 ชม."

​บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ด้วย
วิธีการป้ายจมูกและคอ
ราคา 3,300 บาท
ใช้เวลา 10 - 15 นาที


สถานที่ให้บริการ : ลานจอดรถ ตึกศูนย์วิจัย คอนโดมิเนียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.47

เวลาที่ให้บริการ : ทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 14 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่เงื่อนไข :  
  • การตรวจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป
  • ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64
  • การตรวจนี้รวมเฉพาะผลการตรวจ COVID-19 ไม่รวมเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ (หากต้องการเอกสารเพิ่มเติม ต้องแจ้ง รพ. และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • หากรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อน 09.00 น. จะทราบผลภายใน 8 ชม. (นับจากรับบริการตรวจ) 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-3103636
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า