ATRIUM

ATRIUM

​​​​​

รับสิทธิ์ออกกำลังกายพร้อมครูฝึ​​ก Personal Trainer ฟรี 1 ชั่วโมง 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการมีดังนี้ 
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเดอะวิสดอม กสิกรไทย บัตรหลักเท่านั้น ที่เข้าใช้บริการตามจำนวนโควต้าที่ธนาคารตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่เคยซื้อ Program Personal Training มาก่อน
  • สำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ 

ระยะเวลา : 20 พ.ค. – 31 ก.ค. 62
ATRIUM อาคารทิปโก้
 
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-2714200