ABSOLUTE HEALTH

ABSOLUTE HEALTH


Innovation Check up
        ถึงแม้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ยังไม่ใช่คำตอบที่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นด้วยศักยภาพแห่งการตรวจรักษา ครอบคลุมลงลึกถึงหน้าที่การทำงานของโมเลกุลในร่างกาย เน้นเจาะลึกเพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานของอวัยวะภายในอย่างละเอียด ในขณะที่การตรวจเอกซเรย์ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าระบบต่าง ๆ ทำงานดีหรือไม่ เนื่องจากการประเมินสภาพร่างกาย ไม่สามารถดูได้จากรูปร่างภาพรวมของผลเอกซเรย์เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน การเจาะเลือดเบื้องต้นผลที่ได้ก็ไม่สามารถบอกหน้าที่การทำงานได้โดยตรง จะทราบเพียงว่าผลอยู่ในเกณฑ์หรือไม่เท่านั้น 

        เพื่อให้การตรวจสุขภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งสามารถดูระบบหน้าที่การทำงานของอวัยวะในระดับโมเลกุลได้ จึงมีวิธีหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วน คือ

Bio Energetic Scan : เพื่อตรวจหาพลังงานของเซลล์ในร่างกาย สามารถประเมินภาวะสมดุลทางพลังงานได้อย่างเที่ยงตรง ทั้งส่งข้อมูลที่จำเป็นให้ร่างกายได้ปรับตัวเข้าสู่สมดุล และ ค้นหาสมมติฐานของโรคที่แท้จริง
Functional Medicine Lab Test : เป็นการตรวจดูว่าระบบหน้าที่การทำงานในส่วนต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้สมบูรณ์ดีเพียงใด อาทิ
  • ตรวจหาว่าร่างกายมีความสามารถสร้างพลังงานเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
  • ตรวจประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารว่าสามารถทำงานได้ดีเพียงใด
  • ตรวจหาภาวะลำไส้รั่ว (Leaky Gut Syndrome)
  • ตรวจตับว่าสามารถขับสารพิษได้ดีหรือไม่

พิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย 
รับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ "THE PREMIER Exclusive Health Check" ซื้อ 1 ฟรี 1
ราคาพิเศษ 6,000 บาท (จากราคาปกติ 19,000 บาท)​ 

โดยประกอบด้วยรายการตรวจดังต่อไปนี้

​1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
​9. ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
​2. ตรวจร่างกายแบบองค์รวม (Bio Energy Feedback Scan)
​10. ตรวจวัดระดับสารพิษโลหะหนัก (ปรอทและตะกั่ว)
​3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
​11. ตรวจการทางานของตับ SGOT
​4. ตรวจน้ำตาลสะสม HbA1C
​12. ตรวจการทางานของตับ SGPT
​5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
​13. ตรวจการทางานของไต Bun
​6. ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
​14. ตรวจการทางานของไต Creatinine
​7. ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
​15. ตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
​8. ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL
หมายเหตุ : กรุณางดน้ำ และ อาหารล่วงหน้า อย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ


สำรองสิทธิ์ล่วงหน้า และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของ ABSOLUTE HEALTH CLINIC ทุกสาขา

​สาขา
​หมายเลขโทรศัพท์
​กรุงเทพฯ ซอยร่วมฤดี ​
02-6515988
​พัทยา โครงการ ดิ ออฟฟิศ ถ.พัทยาเหนือ
​038-423213-15
​เชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย 7
​053-223023
​ขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร
​043-338208
​อุดรธานี ถ.ประจักษ์ศิลปาคม
​042-212600
​โคราช (ชั้น 3) โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง
​044-756489

ระยะเวลา : 20 พ.ค. – 31 ก.ค. 62