แจ้งสิทธิประโยชน์ใหม่ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

แจ้งสิทธิประโยชน์ใหม่ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกท่า
สามารถรับสิทธิประโยชน์ใหม่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ประกันฉีดวัคซีน COVID-19
ให้คุณอุ่นใจกับทุกการฉีดวัคซีน ด้วยประกันคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท*
รายการคุ้มครอง : ภาวะโคม่า (*) จากการแพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลจากการแพ้วัคซีน คุ้มครองสูงสุด 70,000 บาท และ ชดเลยรายได้จากการแพ้วัคซีน 1,500 บาท / วัน (รวมสูงสุด 15 วัน)
(ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทย)​

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65

* ภาวะโคม่า คือ การสลบ หรือ หมดความรู้สึกที่ได้รับจากกาวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือ ประสาทศัลยแพทย์ และ ตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ ครบทุกข้อ
ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งถาวร ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบ หรือ หมดความรู้สึก


Miracle Airport Lounge
สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง / ปี / คน*
เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของสายการบินไทย
ท่านสามารถพักผ่อนอย่างสะดวกสบายก่อนการเดินทาง ด้วยบริการห้องรับรองมิราเคิล ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
(* นับรวมบัตรเครดิตทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT และ บัตรเครดิตกสิกรไทย SHOPEE)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 64

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข
  • ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินไทย ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อปีต่อท่าน (นับรวมทุกประเภทบัตรเครดิตกสิกรไทย)
  • กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย พร้อมบัตรที่นั่งขาออก (Boarding Pass) ของสายการบินไทย ก่อนเข้าใช้บริการ
  • ผู้ถือบัตรสามารถเข้าใช้บริการที่ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ทั้ง 9 จุด ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ Concorse A (Level 3) , Concorse A1 (Level 3) , Concourse C (Level 3) , COncorse D (D5) (Level3) , Concorse D (D6) (Level 3) , Concorse F (Level 3) , Concorse G (Level 3) , Concorse G (Level 4) และ Concorse G3 (Level 3) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ธนาคารขอเรียกเก็บค่าบริการในกรณีที่ใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด
  • สงนสิทธิ์การใช้ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ตามเงื่อนไขบริการที่ห้องรับรองกำหนด เท่านั้น

___________________________________


ประกันซื้อสินค้าออนไลน์
ซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างอุ่นใจด้วยบริการประกันการซื้อสินค้าออนไลน์ คุ้มครองสูงสุด 200$ (6,000 บาท*/**)
(เฉพาะบัตรเครดิตวีซ่า และ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด)
* จำนวนผลประโยช์นสูงสุด (1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30 บาท )​

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 12 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 64

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข
  • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ และ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • คุ้มครองการไม่จัดส่งสินค้าภายใน 30 วัน
  • คุ้มครองการจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่ครบถ้วน สำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / ออนไลน์ภายใน 30 วัน
  • คุ้มครองความผิดปกติในการทำงานของสินค้า เนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก​