The Okura Prestige Bangkok

The Okura Prestige Bangkok

​​​        สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย สำหรับการรับประทานอาหารในห้องอาหารของโรงแรมชั้นนำ The Okura Prestige Bangkok เมื่อรับประทานอาหารตามเงื่อนไขที่ร่วมรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้


มา 4 จ่าย 3 สำหรับบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อสายวันอาทิตย์ (Sunday Brunch) ที่ห้องอาหาร Up & Above

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไข:
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น
  • จำกัด 8 ท่านต่อบัตร ต่อโต๊ะ 
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับงานประชุม สัมมนา หรือ จัดเลี้ยง