SALA HOSPITALITY

SALA HOSPITALITY

​​​​

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
เพียงสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ www.salahospitality.com และ ระบุรหัสโปรโมชั่น SALAPM20

  • รับส่วนลด 20% จาก Best Available Rates สำหรับการเข้าพัก และรับส่วนลด 15% สำหรับการใช้บริการศาลา สปา ที่ศาลาภูเก็ต ไม้ขาวบีช รีสอร์ท ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท และ ศาลาสมุย เฉวงบีช รีสอร์ท
  • รับส่วนลด 15% จาก Best Available Rates สำหรับการเข้าพักที่ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ และ ศาลา ล้านนา เชียงใหม่
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ที่ศาลาภูเก็ต ไม้ขาวบีช รีสอร์ท ศาลาสมุย เชิงมนบีช รีสอร์ท ศาลาสมุย เฉวงบีช รีสอร์ท ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ และ ศาลา ล้านนา เชียงใหม่

ระยะเวลาสำรองห้องพัก และ เข้าพัก : 20 ส.ค. – 20 ธ.ค. 63
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หมายเลขโทรศัพท์ 02-2312588

เงื่อนไข :
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรจองห้องพัก ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาลต่าง ๆ 
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และ ไม่สามารถใช้ได้กับการใช้บริการเป็นหมู่คณะ
  • ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​