PHYSIQUE 57 AT HOME

PHYSIQUE 57 AT HOME

​​​​​พิเศษสำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย​
เข้าเรียนโปรแกรมออกกำลังกายจาก VDO Clip 
ฟรี 14 วัน
(สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครเรียน Physique 57 At Home ครั้งแรก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : LINE official @physique57
ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 64

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยเท่านั้น
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า