Panacee Medical Center

Panacee Medical Center

        โปรแกรมตรวจภูมิคุัมกัน ชนิด IgG Antibody + NT (NeutralizingAntibody) ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์และการเพิ่มจำนวนของไวรัส หลังฉีดวัคซีน ราคาพิเศษ 2,500 บาท (จากราคาปกติ 4,700 บาท)
**ควรตรวจหลังฉีดครบโดสแล้ว 14 - 28 วัน**
หมายเหตุ : 
 • ภูมิคุ้มกันชนิด IgG antibody : เพื่อดูว่าภูมิชนิด IgG ที่มีต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีเพิ่มมากขึ้นเท่าไร โดยการตรวจเลือดด้วยเทคนิค Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
 • ภูมิคุ้มกันชนิด NT (Neutralizing antibody) : เพื่อตรวจวัดความสามารถของภูมิต้านทาน Neutralizing antibody ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์และการเพิ่มจำนวนของไวรัส

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค .64
​ลงทะเบียนรับรหัสสิทธิพิเศษ ส่ง SMS
โดย พิมพ์ PPM เว้นวรรคตามด้วย หมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545888​
 
สอบถามเพิ่มเติม
  • พานาซี สาขาเอกมัย : โทร. 02-7120333 / 084-9712222​
  • ทักแชท : m.me/panaceeTH
  • Line : @Panacee_th
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์ ที่แสดง SMS ที่ได้รับสิทธิ์ พร้อมชำระด้วยบัตรเดอะพรีเมียร์ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า