เที่ยวได้ครบในบัตรเดียว กับบัตรเครดิตกสิกรไทย

เที่ยวได้ครบในบัตรเดียว กับบัตรเครดิตกสิกรไทย

​​​​​​​​​เที่ยวได้ครบในบัตรเดียว กับบัตรเครดิตกสิกรไทย​
กับสายการบินชั้นนำที่ร่วมรายการ ทุกโรงแรม ทุกรถเช่า และ เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ร่วมรายการ 

ระยะเวลา 1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62


สายการบิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท * 
บินสบายใกล้ ๆ ซื้อบัตรโดยสารสายการบินในประเทศผ่านทางเว็บไซต์สายการบิน
Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Smile
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท *

​ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิป
​รับเครดิตเงินคืน​
​ตั้งแต่ 6,000 - 24,999 บาท *
​120 บาท
​ตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท *
​600 บาท
​ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป *
​2,500 บาท

(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาทตลอดรายการ)

บินหรูทั่วโลก ซื้อบัตรโดยสารสายการบินระหว่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์สายการบิน
Thai Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, Cathay Dragon, China Airlines, Emirates, Etihad, EVA Air, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways, Singapore Airlines
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท *

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิป
​รับเครดิตเงินคืน
​ตั้งแต่ 30,000 - 59,999 บาท *
​600 บาท
​ตั้งแต่ 60,000 - 149,999 บาท *
​1,800 บาท
​ตั้งแต่ 150,000 บาท​ขึ้นไป *
​6,000 บาท
​(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ)

​SMS ลงทะบียน พิมพ์ TT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ทุกโรงแรม ทุกรถเช่า และ เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาท **

​ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร / เซลส์สลิป
​รับเครดิตเงินคืน
​ครบทุก 6,000 บาท **
​150 บาท (สูงสุด 300 บาท)
​ตั้งแต่ 15,000 - 34,999 บาท **
​700 บาท
​ตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป **
​1,800 บาท
​(จำกัดรับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท / ท่าน / เดือน และสูงสุด 5,400 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ)

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ TU (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษรางวัล Top Spender 10 ท่านแรก *** สะสมยอดใช้จ่ายรวมในทุกหมวดท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ต้องมีรายการใช้จ่ายดังนี้

- สายการบินชั้นนำที่ร่วมรายการ
- ทุกโรงแรมในประเทศไทย
- ทุกรถเช่าในประเทศไทย
- เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ร่วมรายการ

รับแพ็กเกจเที่ยวฮ่องกง 2 ที่นั่ง มูลค่า 39,600 บาท
(รวมตั๋วเครื่องบินการบินไทยไป - กลับ ชั้นประหยัด + ที่พัก 2 คืน + ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน)

รับเครดิตเงินคืน 12% ****
เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย

SMS ลงทะบียน พิมพ์ PS (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดหลังทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888​ (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข
*
 • การซื้อบัตรโดยสารสายการบินในประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินที่ร่วมรายการ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • การซื้อบัตรโดยสารสายการบินระหว่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินที่ร่วมรายการ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • บัตรโดยสารเริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแท​นจำหน่าย / บริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวจองออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

**
 • ยอดใช้จ่ายในหมวดร้านค้าที่กำหนดธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ Visa และ MasterCard กำหนดดังนี้ หมวดโรงแรม MCC Code: 3501 – 3831, 7011 (ยกเว้นห้องอาหารในโรงแรม) หมวดรถเช่า MCC Code: 3351-3441, 4468, 7511-7519  หมวดเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Agoda, Booking.com, CheapTickets, Expedia, HotelsThailand, Hotels2Thailand, TookTrip, Traveloka, TraveliGo เท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท / ท่าน / เดือน และ สูงสุด 5,400 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • รายการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาโครงการ (1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62) จะยังถือว่าไม่มีรายการเกิดขึ้น ณ วันที่จอง และ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้

* / **
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 โดยได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบรับแล้วเท่านั้น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และ บัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการจอง หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้

***
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยสะสมทุกหมวดท่องเที่ยวตามที่กำหนดตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัดผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 10 ท่านแรก / ตลอดรายการ
 • แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงดังกล่าวสามารถเดินทางไป - กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกง พร้อมที่พัก 2 คืน และซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมค่าอาหาร และ ค่าทิปไกด์
 • แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด อัพเกรดที่นั่ง แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ / ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งการรับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเกจทัวร์ฮ่องกงเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

****
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้อง และ ได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบรับแล้วเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนทุกรายการสำหรับการใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และ บัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS
 • เมื่อธนาคารดำเนินการหักคะแนนแล้ว คะแนนที่แลกไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
* / ** / *** / ****
 •  เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายจากรายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888