BANGKOK HOSPITAL DELIVERY SERVICES

BANGKOK HOSPITAL DELIVERY SERVICES

 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ พร้อมให้บริการ 

Bangkok Hospital Delivery Services 

สะดวก บริการสุขภาพ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

 • ​บริการปรึกษาแพทย์ ผ่านระบบ Teleconsultation * (ผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ Video Conference)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร **
 • บริการจัดส่งยาถึงบ้านคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ***
 • บริการเจาะเลือดและฉีดวัคซีนถึงบ้านคุณ โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ ****
 • บริการทำแผล และ/หรือเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้องถึงบ้านคุณ โดยพยาบาลชำนาญการ *****


ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : วันนี้ - 31 มี.ค. 64
กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ : 
โทร. 02-3103636 , 1719​
Line Official Account : Bangkok Hospital Delivery Services

 รายละเอียดบริการ

* บริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation (ผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ Video Conference)
 • ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป โดยทำนัดหมายล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนรับบริการ
 • ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง อุ่นใจใกล้หมอ โดยทำนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนรับบริการ
 • ไม่มีค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการพยาบาล
 • ค่าบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation 800 บาท (ระยะเวลาประมาณ 15 - 20 นาที)
 • สำหรับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางบางสาขา เช่น จิตเวช (E-Mental Health Services) มีค่าบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานโรงพยาบาลกรุงเทพ (ขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณา)

** บริการให้คำปรึกษาด้านยาโดยเภสัชกร
 • ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการรับประทานและใช้ยาอย่างถูกวิธี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับผู้ที่สั่งยาผ่านบริการ Bangkok Hospital Delivery Services เท่านั้น)

*** บริการจัดส่งยาถึงบ้านคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • ได้รับส่วนลดค่ายา 30% สำหรับยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังกว่า 600 รายการ
 • เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาภายใน 1 วัน หลังจากได้รับชำระค่ายา
 • ต่างจังหวัด โรงพยาบาลจะทำการจัดส่งยาภายใน 2 วัน หลังจากได้รับชำระค่ายา
 • เขตกรุงเทพฯ มีบริการจัดส่งยาด่วนภายในวันเดียวกัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 100 บาท เมื่อชำระค่ายาก่อนเวลา 16:00 น. 
 • สำหรับยาที่ต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ สามารถจัดส่งได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

**** บริการเจาะเลือดและฉีดวัคซีนถึงบ้านคุณ โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 850 บาท / ท่าน (ราคาสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป) ให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ราคา 3,500 บาท / ท่าน (ราคาสำหรับ 1 ท่านขึ้นไป)
 • ไม่มีค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการเจ้าหน้าที่ และค่ายานพาหนะ
 • สำหรับบริการเจาะเลือดมีค่าบริการตามรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB Test)
 • ให้บริการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ

***** บริการทำแผล และ / หรือ เปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้องถึงบ้านคุณ โดยพยาบาลชำนาญการ
 • บริการทำแผลทั่วไป แผลเรื้อรัง อาทิ แผลเบาหวาน แผลกดทับ และแผลเส้นเลือดอุดตันที่ขาถึงบ้านคุณ ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ Teleconsultation (ผ่านระบบโทรศัพท์ หรือ Video Conference) ซึ่งทำแผลตามมาตรฐานโรงพยาบาล โดยพยาบาลชำนาญการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลแผล พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลแผล 
 • บริการเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง โดยพยาบาลชำนาญการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลแผล และลำไส้เปิดทางหน้าท้อง
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนรับบริการ
 • ค่าบริการทำแผล 1,500 บาท (รวมค่าบริการปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ Teleconsultation ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ไม่รวมวัสดุปิดแผล)
 • ค่าบริการเปลี่ยนถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง 2,500 บาท (รวมค่าชุดทำแผล ถุงขับถ่ายและแป้นติดถุงขับถ่ายทางหน้าท้อง)
 • ให้บริการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ

หมายเหตุ
 • บริการนี้เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เท่านั้น
 • เปิดบริการทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น.
 • สำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และ บริษัทประกันที่เข้าร่วมตามเงื่อนไขของบริษัท และ ความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ โทร. 02-3103636, 1719 หรือผ่าน Line Account Official Bangkok Hospital Delivery Services