Absolute You

Absolute You

​​​​Absolute You

รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับ Cycling Class 10 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง  (ภายใน 1 เดือน)  ราคา 7,900 บาท จากราคาปกติ 25,200 บาท

ที่ Absolute You เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ

ระยะเวลา 20 ก.พ. - 20 พ.ค. 62​