ABSOLUTE YOU

ABSOLUTE YOU

​​​​

รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อเข้าใช้บริการพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
  • Personal Training ในราคาพิเศษ 1,900 บาท หรือ 
  • Progressive Personal Training (โปรแกรมที่รับรองผลลัพธ์โดยครูฝึกสอนการออกกำลัง) ในราคาพิเศษ 2,500 บาท

สาขาที่ร่วมรายการ
Exchange Tower อโศก โทร. 02-2584020
Amarin Plaza เพลินจิต โทร. 02-2524400

ระยะเวลา : 20 พ.ค. – 31 ก.ค. 62