สิทธิพิเศษจากกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษจากกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ

​​​​​​​​ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย รับส่วนลดค่าบริการจากกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)
 • ​รับส่วนลด 20% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเรื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และ ทันตกรรมเด็ก
รพ.กรุงเทพพัทยา
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU, NICU และ PICU)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และ หมวดยารายการพิเศษ)
 • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าขูดหินปูน
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเด็ก ยกเว้นทันตกรรมใส่ฟันปลอม และ ความงาม
รพ.กรุงเทพระยอง
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU ,NS, LR, ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาล)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ และ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ)
รพ.กรุงเทพปลวกแดง
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาล)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ และ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ)
รพ.กรุงเทพจันทบุรี
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU และ IMCU)
รพ.กรุงเทพภูเก็ต
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) อัตราพิเศษ 1,999 บาท
 • แพ็กเกจตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (FibroScan) อัตราพิเศษ 1,999 บาท
รพ, กรุงเทพเพชรบุรี
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
รพ.กรุงเทพสิริโรจน์
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breasts) อัตราพิเศษ 1,999 บาท
 • แพ็กเกจตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (FibroScan) อัตราพิเศษ 1,999 บาท
รพ.กรุงเทพราชสีมา
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR, ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาล)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ และ เวชภัณฑ์พิเศษ)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ และ จัดฟัน
รพ.กรุงเทพขอนแก่น
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
รพ.กรุงเทพหัวหิน
 • ​รับส่วนลด 20% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย
รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU, NICU และ PICU)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และ หมวดยาพิเศษ)
รพ.กรุงเทพเชียงราย
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน ประเภทห้อง Premier (ยกเว้นค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB ค่า X-Ray (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่า X-Ray พิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
รพ.เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าวัคซีนทุกประเภท ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ค่า LAB และ รายการเหมาจ่าย)
รพ. กรุงเทพพิษณุโลก
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU และ CCU)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
รพ. กรุงเทพเมืองราช
 • รับ่สวนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค้าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
 

เครือโรงพยาบาลสมิติเวช​

รพ.สติมิเวช สุขุมวิท และ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • รับส่วนลด 30% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง (เฉพาะค่ารถในกรณีเข้าพักผู้ป่วยใน และ เฉพาะเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล เท่านั้น) (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายา และ ค่าเครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ)
รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์
 • รับส่วนลด 15% สำหรับค่ายา ค่า LAB ค่า X-Ray (ยกเว้นค่า LAB พิเศษ, ค่า X-Ray พิเศษ และ ค่ายาพิเศษ)
 • บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง (เฉพาะค่ารถในกรณีเข้าพักผู้ป่วยใน และ เฉพาะเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล เท่านั้น) (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายา และ ค่าเครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ)
รพ.สมิติเวช ชลบุรี
 • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง ICU, CCU, OR, NS) (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

เครือโรงพยาบาลเปาโล

รพ.เปาโล เกษตร
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)
รพ.เปาโล สมุทรปราการ
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และ ค่าอาหาร)
 • รับส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่า LAB พิเศษ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ และ รายการเหมาจ่าย)

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการให้บริการ
 • การรับสิทธิ์ ต้องชำระผ่านบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยเท่านั้น
 • ส่วนลดของแต่ละโรงพยาบาลอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด และ เฉพาะโรงพยาบาลที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • กรุณาสอบถามส่วนลด และ เงื่อนไขต่าง ๆ กับทางโรงพยาบาลก่อนใช้บริการ
 • ธนาคาร และ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิก สิทธิพิเศษดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาสิทธิพิเศษข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67