กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย

กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย

​​​​ประสบการณ์พิเศษจากกิจกรรมต่าง ๆ ในหลากหลายไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาเพื่อท่านในฐานะลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย เพื่อให้ท่านได้สร้างมิตรภาพใหม่ เติมเต็มความสุข กระชับความสัมพันธ์อันดี จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยจัดขึ้นเป็นพิเศษตลอดปี*


หมายเหตุ : ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

กิจกรรมทั้งหมด