บริการฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

บริการฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

​​​​ฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ
สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ในปี 2567

กรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล
​สถานบริการชั้นนำ
​หมายเลขโทรศัพท์
​หมายเห​ตุ
​Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะ สตรีท (รัชดา)
095-8519312​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.​
Jetts 24 Hour Fitness สาขา เดอะฟีล (อ่อนนุช)
095-8520014​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา เมโทรโพล เรสซิเด้นท์ (สุขุมวิท 39)
064-3027695​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา เอส.พี. บิวดิ้ง (อารีย์)
064-3027697
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
​​Jetts 24 Hour Fitness สาขา โฮมโปร ราชพฤกษ์
091-7701819​
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
​​Jetts 24 Hour Fitness สาขา ดองกิ มอลล์ เอกมัย
082-5164281​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา สเตเดียมวัน
095-8494375​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา สีลม คอนเนค
095-8519310​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา อโศก
063-8503316​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Jetts 24 Hour Fitness สาขา สยามสแควร์วัน
091-7329384
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.

ต่างจังหวัด
​สถานบริการชั้นนำ
​จังหวัด
​หมายเลขโทรศัพท์
​​หมายเหตุ
Jetts 24 Hour Fitness สาขา วัน นิมมาน เชียงใหม่
เชียงใหม่

082-5164278​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
​Jetts 24 Hour Fitness สาขา เทอมินัล 21 นครราชสีมา
นคราชสีมา
063-8502548​
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
​Jetts 24 Hour Fitness สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
ภูเก็ต
082-5164376​
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
Pullman Khon Khen Raja Orchid Hotel
ขอนแก่น
043-913333​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
​Fitness Lifestyle
ชลบุรี
095-5729051​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
Energy Fitness
​ระยอง
088-8127999
สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 05.00 - 23.00 น.
Fitness Lifestyle (หาดใหญ่)
​สงขลา
096-9966814
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 - 22.00 น.
Fit For Life
​สุราษฎร์ธานี
084-6903035
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 22.00 น. 
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 21.00 น.​

หมายเหตุ: 
 • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น
 • สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดเวลา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะบางแห่ง) กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนได้
 • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ 1 ครั้งต่อวันต่อบัตรในแต่ละสถานที่บริการเท่านั้น หากใช้เกินกว่าที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการตามอัตราที่สถานบริการกำหนด
 • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดในการเข้าใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน หรือ ต่อวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแต่ละแห่งก่อนเข้าใช้บริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการเกินจากระยะเวลาที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของแต่ละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้ารับบริการตามเงื่อนไขของ สถานบริการแต่ละแห่งก่อนใช้บริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้บริการ
 • ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยในวันที่ใช้บริการเท่านั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามประเภทประกัน และ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)​