บริการฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

บริการฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

​​

​ฟิตเนส ณ โรงแรม และ ฟิตเนสคลับชั้นนำ

สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ในปี 2563

กรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล

สถานบริการชั้นนำ​
หมายเลข​โทรศัพท์
หมายเหตุ​
​Atrium Athletic Club อาคารทิปโก้
​02-2714200​
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
​The Olympic Club โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
​02-2163700 ต่อ 20805
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 – 21.00 น.
​WE Fitness แคราย
​02-5913939​
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
​WE Fitness ปิ่นเกล้า
​02-1193399​
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
​WE Fitness รัชโยธิน
​02-5153699​
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
​WE Fitness เอกมัย
​02-7853939​
​​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.
​​WE Fitness เอสพลานาด รัชดาภิเษก
​​02-6403939
​จำกัดการเข้าใช้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ 08.00 - 22.00 น.

ต่างจังหวัด

สถานบริการชั้นนำ
หมายเลขโทรศัพท์​
หมายเหตุ
​9D Sport Complex อุดรธานี 
​042-110487​
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 – 22.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

​Alpha Health Club ภูเก็ต (NEW)
​076-612655-6
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.30 – 22.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
​dusitD2 เชียงใหม่ 

​053-999999​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. 

​Factory Fit สงขลา
​098-8292989​
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.30 – 22.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.30 – 21.00 น.
​Fitness Lifestyle โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี
​080-9492429​
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 – 22.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
​Foresto Fitness Club ระยอง (NEW)
​098-8188801​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 21.00 น.
​Jetts 24 hour fitness (Terminal 21 โคราช)
​063-8502548​
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น.
​Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel ขอนแก่น 
​043-913333​
​สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น.
​The Best Fitness สุราษฎร์ธานี
​089-4474200​
​วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 22.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 21.00 น.

หมายเหตุ: 
  • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดเวลา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะบางแห่ง) กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขที่สถานบริการ
  • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนได้
  • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ 1 ครั้งต่อวันต่อบัตรในแต่ละสถานที่บริการเท่านั้น หากใช้เกินกว่าที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการตามอัตราที่สถานบริการกำหนด
  • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดในการเข้าใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน หรือ ต่อวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแต่ละแห่งก่อนเข้าใช้บริการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการเกินจากระยะเวลาที่กำหนด
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของแต่ละสถานบริการ รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้ารับบริการตามเงื่อนไขของ สถานบริการแต่ละแห่งก่อนใช้บริการ หากผิดเงื่อนไขที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้บริการ
  • ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยในวันที่ใช้บริการเท่านั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามประเภทประกัน และ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)​