บริการบทวิเคราะห์การลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

บริการบทวิเคราะห์การลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

K-Econ & K-Business Analysis Membership

​​​​ลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย สามารถใช้บริการ K-Econ Analysis บนเว็บไซต์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย www.kasikornresearch.com ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ภาวะเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนบทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ และ บทความ K SME Analysis เพื่อยกระดับวิสัยทัศน์ในการวางแผน และ ดำเนินธุรกิจของท่าน


วิธีการสมัคร : ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ :

  • การสมัครบริการนี้ ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวและยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทยส่งข้อมูลให้ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เพื่อเปิดใช้บริการ K-Econ Analysis
  • มีบริการเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น