อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

​​​​รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน

ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก


หมายเหตุ :

  • สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น
  • กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียร์ กับเจ้าหน้าที่สาขาเมื่อใช้สิทธิ์การฝาก
  • เฉพาะเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1 ครั้ง ต่อปี และ 1 บัญชีเท่านั้น
  • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
  • เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติ และ ได้รับบัตร THE PREMIER แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถขอใช้สิทธิพิเศษนี้ได้
  • ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ