ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน

  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี) *
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) ตามรูปแบบชุดมาตรฐานธนาคาร จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี) *
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • ส่วนลด 25% ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค จำนวน 4 เล่ม ต่อปี *
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมค่าสมุดฝาก กรณีสมุดบัญชีสูญหาย *


หมายเหตุ :

  • ธนาคาร​ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นในทุกกรณี
  • ทางธนาคารขอยกเลิกการได้รับสิทธิ์ข้างต้น นับตั้งแต่วันที่สถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยสิ้นสุดลง

* สำหรับผุ้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น และ กรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์