ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับอัตราพิเศษต่างๆ ในการใช้บริการทางการเงิน

 • ​​​ส่วนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ*

  Foreign CurrencyBuying (+)Selling (-)
  USD และ EUR0.100.10
  AUD, CAD, CHF, GBP, NZD, SGD, HKD และ CNY0.030.03
  JPY0.00030.0003
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี)*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) ตามรูปแบบชุดมาตรฐานธนาคาร จำนวน 10 ฉบับ (ต่อปี)*
 • ฟรี ค่าบริการรายเดือนการแจ้งเปลี่ยนยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS จำนวน 1 บัญชี** (Transaction Alert)
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน*
 • ส่วนลด 25% ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค จำนวน 4 เล่ม ต่อปี*
 • ส่วนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ*
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค่าสมุดฝาก กรณีสมุดบัญชีสูญหาย*​

หมายเหตุ :

 • ธนาคาร​ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นในทุกกรณี
 • ทางธนาคารขอยกเลิกการได้รับสิทธิ์ข้างต้น นับตั้งแต่วันที่สถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยสิ้นสุดลง

* สำหรับผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย (บัตรหลัก) เท่านั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์

** ธนาคารฯ จะดำเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่เดือนที่ 3 หลังจากลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยบัตรหลักสมัครใช้บริการและหากลูกค้าสมัครแพ็คเกจรายปีมาก่อนที่จะเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมแพ็คเกจรายปีดังกล่าว