กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
THE PREMIER Success Forum

กิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ THE PREMIER Success Forum

​​​เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยองค์ความรู้ จากการแบ่งปันประสบการณ์โดยบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจและบุคคลพิเศษจากหลากหลายวงการ เพื่อให้ท่านได้เสริมสร้างประสบการณ์การบริหารและแนวทางการตัดสินใจทางธุรกิจที่แม่นยำที่หาไม่ได้ในตำรา


หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป


กิจกรรมทั้งหมด