บริการข่าวสารและคำแนะนำด้านการลงทุนทุกเดือน
จาก THE PREMIER Next e-Newsletter

บริการข่าวสารและคำแนะนำด้านการลงทุนทุกเดือน จาก THE PREMIER Next e-Newsletter

​​อัปเดตภาวะเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวทางการเงิน การลงทุน จากบริการ THE PREMIER Next e-Newsletter ที่รายงานข่าวสารและบทความด้านการเงินทุกรายเดือน พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้คุณปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างมั่นใจ


หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่คงสถานะการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยในวันที่ใช้บริการเท่านั้น (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน รวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และ มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และ/หรือ ยอดรวมของเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต ตามประเภทประกันที่ธนาคารกำหนด และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด