บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจแบบส่วนตัว
THE PREMIER ADVISORY Service

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจแบบส่วนตัว THE PREMIER ADVISORY Service

​​

ต่อยอดความสำเร็จของคุณให้ก้าวไกล กับบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (CFP: Certified Financial Planner) พร้อมให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว และดูแลอย่างต่อเนื่อง ในหมวดวางแผนการเงิน ดังนี้

  • ตรวจสุขภาพทางการเงิน - Financial Health Check
  • แผนการลงทุน - Investment Plan
  • แผนภาษี - Tax Plan
  • แผนคุ้มครองความเสี่ยง - Insurance Planning
  • แผนการศึกษาบุตร - Education Plan
  • แผนการเกษียณ - Retirement Plan
  • แผนเก็บเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ - Lifestyle Purchase Plan

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือยอดรวมของเบี้ยของกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประเภทประกันชีวิตและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
นัดหมายรับคำปรึกษาได้ที่ 02-8888877
ถามปัญหาด้านการเงินได้ที่ THEPREMIER_ADVISORY@kasikornbank.com