เงื่อนไขการถือบัตร

เงื่อนไขการถือบัตร

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รับประสบการณ์พิเศษด้วยอภิสิทธิ์เหนือระดับจากบริการ THE PREMIER
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 67

เงื่อนไขการสมัคร KBank THE PREMIER Card

ใช้ / มีผลิตภัณฑ์ มูลค่า
 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน ขึ้นไป
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF / RMF-PVD / LTF / SSF / ThaiSG (ไม่นับรวม PVD)
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด *
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย **
ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
​(รหัสโครงการ ​1671)​

หมายเหตุ :
  • * สามารถศึกษารายชื่อกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนดได้ที่นี่คลิก​
  • ** สงวนสิทธิ์เฉพาะหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น ไม่สามารถ ใช้หุ้นกู้บริษัทอื่น ๆ ที่ทำรายการผ่านธนาคารฯ ในการเข้าร่วมโครงการ 
 

โครงการพิเศษ รับสิทธิ์สมัคร KBank THE PREMIER Card

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์ ​ประเภท
มูลค่า
ประกันชี​​วิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 (Year 2021)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 (Year 2020)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 (Year 2022)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99​​​ตั้งแต่ ​30​0,000 บาท ขึ้นไป
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
 • ประกันบำนาญหย่อนได้ จ่ายสั้นปรับได้ 90/5
 • ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520 (Year 2020)
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global)
 • ประกันชีวิตจ่ายสั้น ขยันคืน 15/6 การันตี
 • ​ประกันชีวิตครบ 70 ปีมีใช้
 • ​​ประกันชีวิต คุ้ม ครบ 81 โรคร้าย
 • ​ประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5
 • ​​ประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/10
 • ​​ประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/99
 • ​​ประกัน 80/5 ทริปเปิลเงินก้อน
 • ​ประกัน 85/5 High Return

ตะกาฟุล​​

 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • ​ตะกาฟุล สะสมทรัพย์​ 1520​
​(รหัสโครงการ 1672)

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกัน และ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี 
  • เบี้ยประกันชีวิตสำหรับการเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเบี้ยประกันชีวิตต่อปี


 

ซื้อ / มีผลิตภัณฑ์
​ประเภท
มูลค่า​เงินฝาก / เงินลงทุน

 • ​เงินฝากประจำ 6 เดือนขึ้นไป
รวมกันให้ได้ 100%
จากเงื่อนไขปกติของการสมัคร
เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
(2 ล้านบาท)

 • กองทุน Fixed Term Fund 6 เดือนขึ้นไป
 • กองทุน RMF / RMF-PVD / LTF / SSF / ThaiSG (ไม่นับรวม PVD)
 • กองทุนตามที่ธนาคารกำหนด *
 • หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย **
​​และ
ประกันชี​​วิต
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4 (Year 2021)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5 (Year 2020)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9 (Year 2022)
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/19​
 • ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5
 • ประกันบำนาญหย่อนได้ จ่ายสั้นปรับได้ 90/5
 • ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
 • ​​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 520 (Year 2020)
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525
 • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global)
 • ประกันชีวิตจ่ายสั้น ขยันคืน 15/6 การันตี
 • ​ประกันชีวิตครบ 70 ปี มีใช้
 • ​ประกันชีวิต คุ้ม ครบ 81 โรคร้าย
 • ​​ประกันชีวิต พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/5
 • ​​ประกันชีวิต พรี​เมียร์ เลกาซี่ 99/10
 • ​​ประกันชีวิต พรี​เมียร์ เลกาซี่ 99/99
 • ​ประกัน 80/5 ทริปเปิลเงินก้อน
 • ​ประกัน 85/5 High Return

ตะกาฟุล​​

 • ตะกาฟุล คุ้มครองตลอดชีพ 95/20
 • ตะกาฟุล สะสมทรัพย์ 1520
​​(รหัสโครงการ 1778)​
หมายเหตุ : 
  • เบี้ยประกันนับรวมทั้งกรมธรรม์หลัก และ สัญญาเพิ่มเติม
  • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปิดขายเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด หรือ มีโควต้าการขายจำกัด ทั้งนี้ขึ้นกับประกาศการขายของฝ่ายบริหารธุรกิจประกั และ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
  • * สามารถศึกษารายชื่อกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนดได้ที่นี่ คลิก
  • ** สงวนสิทธิ์เฉพาะหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย เท่านั้น ไม่สามารถ ใช้หุ้นกู้บริษัทอื่น ๆ ที่่ทำรายการผ่านธนาคารฯ ในการเข้าร่วมโครงการข้างต้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ตกลงและยอมรับว่า การที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น (เงินฝากประจำ, กองทุนรวมที่ระบุอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย และ/หรือ กองทุน RMF / LTF-(L) / SSF และ/หรือ กองทุนตามที่ทางธนาคารกำหนด และ/หรือ ประกันชีวิต) เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เองทั้งสิ้น
 2. ผู้ซื้อที่มีสิทธิ์สมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ / บัญชีกองทุน / หุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทยที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเวลาวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่มียอดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
 3. ในกรณีสมัครโดยเข้าร่วมโครงการพิเศษ ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถรวมเบี้ยประกันชีวิตต่างประเภทได้ และ จะต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ได้รับอนุมัติจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต​
 4. ใน​กรณีบัญชีเงินฝากประจำหรือกองทุนเป็นบัญชีร่วม สิทธิการสมัครบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยจะคำนวณจากยอดเงินฝากประจำ หรือ กองทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาโครงการ โดยทุก 2 ล้านบาท จะนำมาหารกับจำนวนผู้ถือบัญชีร่วม แล้วนับจำนวนเงินสุทธิมานับเป็นจำนวนเงินฝากและเงินลงทุนที่ลงทุน เช่น กรณีลูกค้ามีบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน เป็นบัญชีร่วม จำนวน 2 ล้านบาท มีผู้ถือบัญชีร่วม จำนวน 2 ราย จำนวนเงินสุทธิที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิการสมัครจะเท่ากับ 1 ล้านบาท

“ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใ​จลงทุน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ THE​ PREMIER Contact Center 02-8888877