New Normal , New Journey

New Normal , New Journey

​​​

     ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเดินทางถูกจำกัด การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว ก็เต็มไปด้วยกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมาก ทำให้การท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่หลายคนขวนขวายและตั้งตารอ และเมื่อความร่วมมือจากทุกฝ่าย จนทำให้สถานการ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และ คลายข้อบังคับในหลายกิจกรรม การเดินทางท่องเที่ยว ก็เป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้คนให้ความสนใจ ซึ่งหลายประเทศ ก็มีขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับในการท่องเที่ยว ที่มีแนวโน้มจะใช้ได้จริง เพื่อขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยวอีกครั้ง “Travel Bubble” เป็นอีกหนึ่งแนวทางเพื่อการท่องเที่ยวที่หลายประเทศให้ความสนใจ

        วันนี้ Your Joy คอลัมน์เพื่อนำเสนอเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ จะขอมากล่าวถึงข้อมูลความน่าสนใจของการท่องเที่ยว แบบ Travel Bubble ที่กำลังเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ ตัวช่วยที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง 

        Travel Bubble คือ การสร้างข้อตกลงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของ COVID-19 โดยที่สมาชิกของแต่ละประเทศนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสมาชิกได้อย่างเสรี โดยจะไม่มีการกักตัว 14 วัน ผู้ที่เดินทางจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก จะยังคงให้มีการกักตัว 14 วัน ก่อนจึงจะอนุญาตให้เดินทางต่อเพื่อท่องเที่ยวได้

        รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble นั้นได้เริ่มต้นทดลองใช้ในกลุ่มประเทศเอสโตเนีย ลัตเวีย และ ลิธัวเนีย ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาจาก 3 ประเทศสมาชิกในกลุ่ม สามารถเดินทางเพื่อท่องเที่ยวระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มในการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มประเทศ ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ และ โปแลนด์ หากสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศเป็นไปได้ด้วยดี

        สำหรับในโซนเอเชีย ประเทศที่กำลังพิจารณาการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ซึ่งคลอบคลุมไปถึง มาเก๊า ไต้หวัน และ ฮ่องกง เพื่อเตรียมพร้อมการรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ และ จีนได้ นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ นั้นกำลังพิจารณาถึงมาตรการนี้เช่นกัน เพื่อเตรียมประกาศใช้ในช่วงเดือนกันยายานนี้

        ประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสนใจกับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble ซึ่งมีการคาดว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกที่ประกอบไปด้วย ประเทศไทย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ เวียดนาม ซึ่งหากมีการพิจารณาอย่าถี่ถ้วนแล้ว อาจจะมีการประกาศใช้ในไตรมาสที่ 3 - 4
        
        แม้ภาพรวมหลาย ๆ อย่างในตอนนี้เริ่มเห็นปลายทางที่ดีขึ้น และ รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Travel Bubble นี้ได้มีการประกาศใช้ออกมา หลักการใช้ชีวิตตามแนวทางของวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal รวมไปถึงการทำ Social Distancing ยังคงเป็นหลักสำคัญในการใช้ชีวิต นอกจากจะท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานแล้้ว ต้องไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของคุณค่ะ​