ประทับใจเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความปลอดภัย

ประทับใจเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความปลอดภัย

​​​

        สาขาของธนาคารกสิกรไทย พร้อมกลับมาให้บริการลูกค้าของธนาคารทุกท่าน ด้วยมาตรการที่สร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ ดังนี้

  1. รับเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ
  2. มีพนักงานช่วยกดคิว เพื่อลดการสัมผัส
  3. ฉีดพ่นแอลกฮอล์ในบริเวณสาขา และ จุดที่ลูกค้าใช้บริการ
  4. การจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน
  5. ฉากกั้นระหว่างพนักงาน และ ผู้ใช้บริการ
   
     โดยท่านสามารถตรวจสอบสาขาที่กลับมาเปิดให้บริการ รวมถึงเวลาทำการได้ ที่นี่

        นอกจากนี้ ธนาคารฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน สแกน QR-Codeไทยชนะ เพื่อ Check-in ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง และ สแกน Check-Out หลังใช้บริการก่อนออกจากธนาคารฯ ทุกครั้ง โดยจะมี QRCode ที่หน้าสาขาเพื่อสแกนเข้า - ออก

        ระบบนี้จะแจ้งความหนาแน่นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนภายหลัง ถ้าในสาขาที่เข้าใช้บริการมีผู้ติดเชื้อ