ธนาคารกสิกรไทย ขอมอบมาตรการช่วยเหลือลูกด้านสินเชื่อ

ธนาคารกสิกรไทย ขอมอบมาตรการช่วยเหลือลูกด้านสินเชื่อ

​​        ในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่างส่งผลให้ธุรกิจและผู้ประกอบการหลาย ๆ ภาคส่วนได้รับผลกระทบ เป็นเหมือนโจทย์ท้าทายโจทย์หนึ่งที่เข้ามาเป็นอุปสรรคให้เราฝ่าฟันกันไป ธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นความยากลำบากในการผ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ และ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ธนาคารกสิกรไทยขอมอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย และ ลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่
  • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย
  • พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย
  • ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
มีรายละเอียด ดังนี้


มาตรการที่ธนาคารปรับอัตโนมัติ

​บัตรเครดิตกสิกรไทย
​ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
​ปีที่มีผล
​อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
​ปี 2563 - 2564
​ชำระขั้นต่ำ 5%
ปี 2565
​ชำระขั้นต่ำ 8%
​ปี 2566 เป็นต้นไป
​ชำระขั้นต่ำ 10% ตามปกติ


มาตรการที่ลูกค้าต้องดำเนินการลงทะเบียน เพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ

​ประเภทสินเชื่อ
​มาตรการช่วยเหลือ
​บัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรเงินด่วน XPress Cash
​พักชำระเงินต้น จ่ายแค่ดอกเบี้ย ถึง ธันวาคม 2563
​สินเชื่อเงินด่วน XPress Loan
​พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

​สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
​พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
หรือ
ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน


​สินเชื่อผู้ประกอบการ
​พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือน โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
  • ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • ระยะเวลา 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

ให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง สูงสุด 100 ล้านบาท
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ธปท.) และ โครงการ บสย. SME สร้างไทย
  • ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • กู้ได้ 20% ของยอดเงินที่ใช้ ระยะเวลาผ่อน 1 - 5 ปี
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 2%
​สินเชื่อรถ KLeasing
​พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877 และ K-BIZ Contact Center 02-8888822

สามารถอ่านรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่งดให้บริการชั่วคราวได้ ที่นี่


บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ของดให้บริการสิทธิประโยชน์บางแห่งชั่วคราว

          ด้วยมาตรการ "ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง" ของภาครัฐ ส่งผลให้สถานบริการตามสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย อาจปิดบริการชั่วคราว โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถอ่านรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่งดให้บริการชั่วคราวได้ ที่นี่​

        อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การงดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบการให้บริการจากสถานบริการโดยตรง ก่อนเข้าใช้บริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ THE PREMIER Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-88888977

บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ขออภัยในความสะดวก ในการใช้สิทธิประโยชน์ในช่วงเวลานี้
และ ขอส่งความห่วงใย แก่ท่านลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิรกรไทยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน