​​บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการสิทธิประโยชน์บางแห่งชั่วคราว

​​บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการสิทธิประโยชน์บางแห่งชั่วคราว

​​​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64
        จากการประกาศ “ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 จากภาครัฐฯ ส่งผลให้เอกสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยบางเอกสิทธิ์ อาจปิดให้บริการชั่วคราว บริการเดอะพรีเมียร์กสิกรไทยขออภัยท่านลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการปิดให้บริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบจากผู้ให้บริการก่อนเข้าใช้เอกสิทธิ์​


บริการฟิตเนสคลับชั้นนำ
ต่างจังหวัด
​จังหวัด
​ฟิตเนสคลับ
​หมายเลขโทรศัพท์
​ชลบุรี
​Fitness Lifestyle สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์
(เปิดให้บริการวันที่ 4 ต.ค. 64)
063-6020982​​
สุราษฎร์ธานี
​The Best Fitness
(เปิดให้บริการวันที่ 9 ต.ค. 64)
​​089-4474200
​* สำหรับสาขานอกเหนือจากที่กล่าวมายังคงเปิดให้บริการอยู่
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เวลาการเปิด - ปิด และ เวลาการให้บริการ รวมไปถึงมีมาตรการในการใช้บริการ
กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินภูมิภาค
​Coral Lounge เชียงราย
​​082-4459156​
​Coral Lounge เชียงใหม่
(งดให้บริการเฉพาะ International)
092-9919915
Coral Lounge ภูเก็ต บีช
​Coral Lounge ภูเก็ต ชิโน่
(งดให้บริการเฉพาะ International)
​092-9159515

Coral Lounge หาดใหญ่
​092-9196559
Coral Lounge อุดรธานี
​093-5166619

​        ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การงดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบการให้บริการจากผู้ให้บริการโดยตรง ก่อนเข้าใช้บริการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ THE PREMIER Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888877

* การเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด​​