4 วิธีเลือกเพชร เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษ

4 วิธีเลือกเพชร เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษ

​​​​4 วิธีเลือกเพชร เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษ

​​
“เพชร” ถือเป็นอัญมณีที่มีค่าสูงสุด เปรียบได้กับความรักที่บริสุทธิ์ สูงส่ง ยืนยงชั่วนิรันดร์ เฉกเช่นความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ ในโอกาสเดือนแห่งวันแม่นี้ การซื้อ “เพชร” ให้เป็นของขวัญพิเศษเพื่อตอบแทนความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งการพิจารณาเพชรที่ดีนั้น สามารถเริ่มต้นได้ด้วยเกณฑ์คุณสมบัติ 4Cs ได้แก่

  1. Color หมายถึง สีของเพชร โดยมีหลักการตัดสินค่าสีที่เริ่มจากตัวเลข 100, 99, 98 ค่าสียิ่งสูง เพชรจะยิ่งขาว จะยิ่งมีมูลค่า แล ะราคาสูง ในขณะที่เมืองนอกจะแทนระดับสีด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ D, E, F ซึ่งเป็นสเกลสีมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก  
  2. Clarity หมายถึง ความสะอาดของเพชร โดยเริ่มจาก FI, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1-3, I1-3  แนะนำให้เลือกเพชรที่มีค่าความสะอาดตั้งแต่ VS2 ขึ้นไป 
  3. Carat หมายถึง ขนาดของเพชร เพชรเม็ดใหญ่จะมีราคาสูงและหาได้ยาก และ เมื่อเวลาผ่านไปเพชรเม็ดใหญ่ก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเพชรเม็ดเล็ก ๆ  
  4. Cut หมายถึง การเจียระไน ควรเลือกเพชรเจียระไนให้ได้เหลี่ยมที่สะท้อนแสงมากที่สุด หรือเลือกเพชรที่มี Cut Grade อยู่ที่ Excellent หรือ Very Good  เพราะเพชรที่เจียระไนสวยจะแวววาว และ เปล่งประกายสวยงาม ​​
อิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP® K-Expert ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย