โอน-จ่ายเงิน Online อย่างไรให้ห่างไกลมือโจร

โอน-จ่ายเงิน Online อย่างไรให้ห่างไกลมือโจร

​​โอน-จ่ายเงิน Online อย่างไรให้ห่างไกลมือโจร

ทุกวันนี้ เราสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ เพียงแค่มีมือถือ Smartphone ก็เหมือนมีธนาคารอยู่ในมือแล้ว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นนี้ ทำให้ใครหลายคนเกิดความกังวลใจถึงความปลอดภัย วันนี้เรามีเทคนิคง่าย ๆ สำหรับสร้างความมั่นใจในการใช้งานออนไลน์ดังต่อไปนี้ 

  1. ใช้ช่องทางการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม เช่น แจ้งยอดการเคลื่อนไหวของบัญชีออมทรัพย์/ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่าน SMS หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขทันที
  2. กำหนดวงเงินถอน โอน หรือวงเงินใช้จ่าย เพื่อจำกัดมูลค่าความเสียหาย ในกรณีที่ใช้ Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย สามารถปรับลด / เพิ่มวงเงินผ่าน K PLUS โดยผลของการตั้งวงเงินนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันที
  3. ไม่ทิ้งเงินในบัญชีออมทรัพย์มากเกินไป เนื่องจากช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ง่ายต่อการที่มิจฉาชีพเข้ามาทำรายการ โดยผู้ใช้งานอาจเลือกเก็บเงินในช่องทางที่ถอนใช้ยาก เช่น กองทุนรวม ซึ่งไม่สามารถถอนเงินได้ทันที เป็นต้น 
  4. ไม่ให้ข้อมูลสำคัญแก่บุคคลอื่น ผู้ใช้งานต้องไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพที่อาจติดต่อและปลอมแปลงเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่สำคัญควรให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ / ผู้สูงอายุภายในครอบครัวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น​


เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP® K-Expert ที่ปรึกษาการเงินธนาคารกสิกรไทย