โอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต ภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ

โอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต ภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ

​​​​​​​​​ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของผู้คนในวงกว้าง รัฐบาลทั่วโลกได้ใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อป้องกันและควบคุมโรค แม้ว่าจะมีการค้นพบวัคซีนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาดระลอกสองก็อาจจะยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆต่อเนื่องในปีนี้

        จากบทเรียนการระบาด COVID-19 ในปี 2563 ทำให้เราตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเงินสำรองยามฉุกเฉิน การมีประกันสุขภาพ และการลงทุนมากยิ่งขึ้น  สำหรับผู้ที่มีเงินออมและประกันสุขภาพพร้อมแล้ว การลงทุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ เนื่องด้วยพฤติกรรมของคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงออกไป ประกอบกับแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้คนโดยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านสุขภาพ จึงส่งผลให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น และ เป็นโอกาสดีที่ผู้ลงทุนจะได้กระจายความเสี่ยง รวมไปถึงเริ่มศึกษาการลงทุนในสุขภาพที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต​

        สำหรับการลงทุนในสุขภาพนั้น ธนาคารกสิกรไทยขอแนะนำ​ กองทุน K-GHEALTH มีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก ซึ่งได้ประโยชน์จากกระแสการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ ที่ได้รับผลดีจากนโยบายสาธารณสุขเพื่อรักษาและป้องกันโรค COVID-19 ของรัฐบาลทั่วโลก โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ยารักษาโรค บริการทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ วัคซีนและยารักษา COVID-19 รวมถึงบริษัทประกันซึ่งอนาคตยังเติบโตได้อีกมากตามสังคมสูงวัยในอนาคต​ซื้อกองทุน K-GHEALTH ได้ง่าย ๆ ผ่าน KPLUS Application

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ K-GHEALTH
หลักทรัพย์กสิกรไทย คลิก

K-Expert มีนา ตุลยนิติกุล
ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า