SSF พิเศษ น่าซื้อไหม?

SSF พิเศษ น่าซื้อไหม?

​​​​

        ​​“กองทุน SSF พิเศษ” คือ กองทุนลดหย่อนภาษีที่ส่งเสริมการออมเงินระยะยาว ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีที่ภาครัฐออกมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน โดยให้สิทธินักลงทุนที่ซื้อกองทุน SSF พิเศษในช่วงเวลาที่กำหนดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งสิทธินี้แยกต่างหากจากกองทุน SSF ปกติ จึงทำให้นักลงทุนลดหย่อนภาษีได้มากขึ้น โดยกองทุน SSF พิเศษแตกต่างจากกองทุน SSF ปกติดังนี้กองทุน SSF พิเศ​ษ
กองทุน SSF ปกติ​
นโยบายการลงทุน
​​ลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65%
ลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
สิทธิที่สามารถซื้อได้
​​สูงสุด 200,000 บาท โดยไม่อิงตามรายได้ของคนซื้อ และไม่นับรวมกับกลุ่มออมเงินเพื่อเกษียณ*
​​30% ของรายได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี       สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
(และเมื่อรวมกับกลุ่มออมเงินเพื่อเกษียณ* แล้ว​ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)
​​ช่วงเวลาในการซื้อกองทุน
​​1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63
​​ภายใน 30 ธ.ค. 63
ขั้นต่ำในการซื้อกองทุน
​ไม่มีขั้นต่ำ และ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี​​
ระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุน
​10 ปีเต็มนับจากวันที่ซื้อ

*กลุ่มออมเงินเพื่อเกษียณ ได้แก่ กองทุน SSF ปกติ กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ ประกันบำนาญ


ใครเหมาะที่จะซื้อกองทุน SSF พิเศษ มีเรื่องที่อยากให้พิจารณาก่อนตัดสินใจดังนี้
  • คนที่ยังไม่มีแผนใช้เงินที่จะนำมาลงทุนในกองทุน SSF พิเศษในอีก 10 ปีข้างหน้า และ มั่นใจว่าจะสามารถถือหน่วยลงทุนจนครบกำหนดได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจนต้องขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 
  • คนที่อายุน้อยกว่า 45 ปี เมื่อคำนวณระยะเวลาในการลงทุนแล้ว การซื้อกองทุน SSF พิเศษก็น่าจะเหมาะกว่ากองทุน RMF เพราะ ระยะเวลาลงทุนสั้นกว่า
  • คนที่รับความเสี่ยงได้สูง เพราะนโยบายการลงทุนในกองทุนนี้คือ ต้องลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% และ ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน SSF ปกติได้ จะสับเปลี่ยนได้เฉพาะในกลุ่ม SSF พิเศษด้วยกันเท่านั้น 
  • คนที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 80,000 – 100,000 บาทขึ้นไป คือ ฐานภาษีตั้งแต่ 20% ขึ้นไป เนื่องจากหากเฉลี่ยผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประหยัดภาษีเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการลงทุนอยู่ที่ปีละ 2% (20% ÷ 10 ปี) จึงน่าสนใจที่จะลงทุน

        หากใครต้องการซื้อกองทุน SSF พิเศษนี้ K-Expert แนะนำให้ทยอยซื้อเดือนละครั้งในช่วงเดือนเม.ย. – มิ.ย. และ ขายคืนพร้อมกันทีเดียวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 73 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการขายคืนผิดเงื่อนไขนั่นเอง

        ทางบลจ.กสิกรไทย ได้ออกกองทุน SSF พิเศษ ได้แก่ “กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)” ความเสี่ยงระดับ 6 ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทย โดยเน้นลงทุนในหุ้นใหญ่ พื้นฐานดี ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกองทุน    K-STAR-A(R) ที่เป็นกองทุนหุ้นปกติของ บลจ.กสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนกองทุนมาตั้งแต่เดือนพ.ค. 49 และปัจจุบันได้รับการจัดลำดับ 5 ดาวจาก Morningstar Rating™ อีกด้วย (ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 63) 

  กองทุน SSF พิเศษถือเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมในปีนี้เพราะหากซื้อกองทุน SSF พิเศษเต็มสิทธิ 200,000 บาท รวมถึงซื้อกองทุน SSF ปกติ และ RMF เต็มสิทธิรวมกัน 500,000 บาท รวมทั้งหมดแล้วจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดถึง 700,000 บาท ทั้งนี้ อยากให้ลองศึกษานโยบายการลงทุน รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อน เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดนั่นเอง 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: 
กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX) รายละเอียดเพิ่มเติม และ ช่องทางการซื้อกองทุน​


ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า K-Expert